Dé gids voor radio, televisie en plezierig leven
Abonnementen service: 035 - 2019505

Vuurwerk aanslag gezondheid

Voor veel mensen zijn vuurwerk en oud en nieuw onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Er is steeds meer aandacht voor de keerzijde van vuurwerk. Als het bijvoorbeeld gaat om de fijnstofproblematiek doet het vuurwerk een aardige duit in het zakje. De eerste twee uur van het nieuwe jaar is de concentratie fijnstof veertig keer hoger dan normaal. Over de gehele dag gemeten is de concentratie zeven tot acht keer hoger. Fijnstof is al in kleine hoeveelheden schadelijk voor de gezondheid. Enkele gezondheidseffecten: nadelig voor hart en bloedvaten, verminderde longfunctie en verergering van luchtwegklachten. Op dagen dat de concentratie fijnstof hoger is, sterven er aantoonbaar meer mensen. Daarnaast belanden er elk jaar honderden mensen met vuurwerkletsel op de spoedeisende hulp of huisartsenpost. Brandwonden en oogletsel komen het meest voor. En elk jaar lopen naar schatting 800 tot 1.600 mensen blijvende gehoorschade op.

  Post & Mail

Wilt u reageren op de inhoud van MAX Magazine, een tv- of radioprogramma? Stuur dan een bericht naar MAX Magazine. De redactie maakt elke week een selectie en kort soms berichten in.

Reageren