Dé gids voor radio, televisie en plezierig leven
Abonnementen service: 085 - 888 1881

Afkoop klein pensioen grotendeels aan banden

In december ontvang ik voor de eerste keer mijn AOW. In die maand en in januari gaat ook mijn pensioen in. Nu wordt er in december een klein pensioen uitgekeerd, dat ik heb afgekocht. Moet ik over dit bedrag van minder dan 3.000 euro dit jaar of volgend jaar belasting betalen? 

Mevr. De Lange

Zoals u weet is de afkoop van kleine pensioenen sinds dit jaar aan banden gelegd. Afkoop is verboden. Ook kleine pensioentjes uit korte banen worden samengevoegd met grotere pensioenen. Afkoop van een klein pensioen (tot 484 euro per jaar) mag alleen nog als die rond de pensioendatum plaatsheeft, zoals bij u. Daarmee wil de overheid stimuleren dat het pensioengeld zo veel mogelijk ook voor het pensioen gebruikt wordt. Over de eenmalige pensioenuitkering moet u inkomstenbelasting betalen. Meestal is het voordeliger om het bedrag na uw pensioendatum te laten uitkeren. AOW’ers betalen minder belasting. Als u het geld nog in 2019 krijgt, moet u daarover voor 2019 belasting betalen. Het bedrag dat u ontvangt telt niet mee voor de huurtoeslag, mocht u die hebben.

  Post & Mail

Wilt u reageren op de inhoud van MAX Magazine, een tv- of radioprogramma? Stuur dan een bericht naar MAX Magazine. De redactie maakt elke week een selectie en kort soms berichten in.

Reageren