Dé gids voor radio, televisie en plezierig leven
Abonnementen service: 085 - 888 1881

Is uw begrafenispolis bij Yarden nog veilig?

Vorige week kopten de kranten dat het financieel niet goed gaat met Yarden. De ‘solvabiliteit’ zou in gevaar zijn. Wat betekent dit voor u?

De solvabiliteit is een cijfer dat aangeeft hoe de financiële degelijkheid op de lange termijn is. Het huidige cijfer zou aangeven dat Yarden nét genoeg geld heeft om aan alle toekomstige verplichtingen te voldoen. Dus om alle polissen te kunnen uitkeren die u daar heeft lopen. Stel Yarden gaat failliet, hoe gaat dat dan in zijn werk? Yarden is een verzekeraar. Voor verzekeraars geldt géén garantieregeling zoals bijvoorbeeld bij een bank, waar u de garantie heeft dat 100.000 euro gedekt is mocht deze failliet gaan. Gelukkig staat u ook bij het faillissement van een verzekeraar niet met lege handen. Vrij recent is een nieuwe wet in werking getreden die de belangen van u als consument voorop stelt: de Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars.

Waarde behouden
De Nederlandsche Bank (DNB) is toezichthouder op dit terrein. Zij bekijken geregeld, en streng, hoe het er financieel voor staat met, in dit geval, de verzekeringsmaatschappij. Voldoet de solvabiliteit niet aan hun eisen, dan moeten er verbeterplannen komen. Desnoods moeten bepaalde verzekeringspakketten verkocht worden aan een andere partij. Lijkt het er heel slecht voor te staan en is de grens bereikt van dat solvabiliteitscijfer, dan kan DNB de vergunning intrekken. Dat gebeurt zodra uw belang in gevaar komt. Je zou kunnen zeggen dat als DNB zijn werk goed doet, uw polis exact de waarde houdt die hij heeft. Als het goed is, wordt hun vergunning namelijk ingetrokken op het moment dat er nog wel genoeg ‘in de pot’ zit.

Naturapolissen
In bepaalde gevallen kan het echter iets anders lopen. Bij Yarden staan niet alle polissen met de juiste cijfers in de boeken. In het verleden wilde Yarden af van de naturapolissen, polissen die de gehele begrafenis regelden, van kist en begeleiding tot koffie en cake. Die polissen waren veel te duur geworden, omdat begrafenissen flink in prijs zijn gestegen. Yarden probeerde de polissen in een (veel lagere) geldwaarde om te zetten, maar werd teruggefloten door de rechter en klachteninstituut Kifid. Ze moesten een naturapolis blijven bieden. Die polissen staan nu voor een lager bedrag in de boeken dan wat ze daadwerkelijk (kunnen) gaan kosten en zorgen ervoor dat het er, bij de juiste waardering, financieel niet rooskleurig voor staat.

In goede handen
Aangezien u bij een eventueel faillissement altijd beter uw polis kunt houden, zal dat ook de inzet zijn van DNB en de curator. Lukt het echter niet om die polissen een-op-een over te zetten naar een andere verzekeraar, dan kan er ‘afgesnoept’ worden van uw rechten, omdat er misschien geen verzekeraar is die u ditzelfde pakket wil bieden voor die prijs. Voor het resterende deel dat niet is overgenomen wordt u schuldeiser. Bij deze verzekeringen heeft de wetgever ervoor gekozen om u vóóraan te laten staan in de rij van schuldeisers. Dit keer mag de Belastingdienst achteraan aansluiten. U hoeft zich dus niet al te veel zorgen te maken. We gaan er voorlopig vanuit dat u bij De Nederlandsche Bank in goede handen bent.

  Post & Mail

Wilt u reageren op de inhoud van MAX Magazine, een tv- of radioprogramma? Stuur dan een bericht naar MAX Magazine. De redactie maakt elke week een selectie en kort soms berichten in.

Reageren