Dé gids voor radio, televisie en plezierig leven
Abonnementen service: 035 - 2019505

Als puntje bij paaltje komt, geeft hij niet thuis

Mijn moeder (84) woont in een aanleunwoning; alles gaat goed met haar, alleen lichamelijk komen nu wat klachten (vooral met lopen). Er zijn drie kinderen, mijn zus (60) mijn broer (56) en ik (54). We waren en zijn een gelukkig gezin (vader is sinds 1968 niet aanwezig); er zijn geen ruzies en we zijn niet gebrouilleerd met elkaar, kortom geen vuiltje aan de lucht, zou je denken. De kinderen hebben elke zes maanden een overleg waarin we de situatie van moeder bespreken en hoe we haar kunnen helpen om zelfstandig te blijven wonen. We maken dan duidelijke afspraken over wie wat het komende halfjaar met moeder gaat ondernemen, wie contact heeft met de arts et cetera. Mijn broer echter houdt zich niet aan die afspraken. Hij blijft zeggen hoe belangrijk het ook voor hem is om goed contact met moeder te houden en dat hij er alles aan wil doen, echter als puntje bij paaltje komt, geeft hij niet thuis. Toen ik voor een vakantie van zes weken wegging, was de afspraak met mijn broer dat hij elke ochtend even zou bellen. Maar dat heeft hij, net als voorgaande jaren, niét gedaan. Ook is hij slechts twee keer bij haar langsgegaan. Zijn kantoor is zeggen en schrijven zestig meter bij het huis van moeder vandaan, maar die afstand lijkt te groot voor hem. Ook afgelopen jaar was hij er met zijn vrouw op moeders verjaardag niet bij. Moeder wilde met alle kinderen en aanhang naar een theatervoorstelling; mijn broer vond dat theaterstuk maar niets en is dus niet meegegaan… Heb jij enig idee hoe mijn broer actiever te betrekken bij het wel en wee van mijn moeder? Ik begin me steeds meer aan zijn gedrag te storen en moeder vindt het ook niet echt leuk, maar ik wil zeker geen ruzie in de familie veroorzaken.

Dit is een heel nare situatie die moeilijk op te lossen is. Het is immers lastig door- dringen tot een volwassene die zich zo gedraagt. Het is niet één keer gebeurd dat hij u en uw moeder in de steek liet, maar meerdere keren, dus we kunnen dit zijn ‘normale’ gedrag noemen. Zou hij enig idee hebben hoeveel ergernis hij opwekt? En hoeveel verdriet hij uw moeder aandoet? Want een kind dat zegt voor je te zorgen en dan niet komt, dat geeft veel verdriet. Jullie moeder houdt zich groot door te zeggen dat ze het ‘niet echt leuk vindt’, maar ik zou weleens in haar hart willen kruipen om erachter te komen hoe ze zich voelt als hij het weer laat afweten en zij zit te wachten. Niet eens aanwezig zijn bij haar verjaardag, omdat hij het theaterstuk niet leuk vond…?! Ik heb er geen woorden voor. Nou ja, eigenlijk wel, want als ik uitga van uw beschrijving, komt hij op mij over als erg egoïstisch. Het enige wat u rest, is een goed gesprek. Wellicht zit er een stuk verdriet of verongelijktheid achter zijn gedrag, waarvan u als broer en zus het bestaan niet eens kunnen vermoeden. Ieder kind heeft zijn of haar eigen emotie bij een vader of moeder – en ieder kind heeft zijn eigen ontwikkelingsfases. Het kan zijn dat een gezinssituatie tijdens zo’n ontwikkelingsfase uw broer heeft geschaad zonder dat iemand dat in de gaten heeft gehad. Denk bijvoorbeeld aan een ruzie of aan de keuze om één kind wel iets te geven – omdat die het nodig had – en hem niet, zonder duidelijke uitleg. Jaren later kan die ervaring nog parten spelen in het volwas- sen leven; het gevoel minderwaardig te zijn of niet belangrijk genoeg te zijn kan dan regelmatig in bepaalde situaties de kop opsteken. En dan komt gedrag naar voren dat voor anderen onbegrijpelijk is. Er kan ook in de vroege jeugd een idee bij hem zijn ontstaan (op school bijvoorbeeld) dat ‘hij er toch niet toe deed’, waardoor hij zich nu zo gedraagt. Hij heeft het dan nodig om geprezen te worden. Ik hoop dat u dermate nieuwsgierig bent naar de beweeg- redenen van uw broers gedrag dat u dóór blijft vragen tot hij eerlijk zegt wat hem zo dwars zit en dus waarom hij zijn belofte naar u en uw moeder niet nakomt. Daarvoor is het nodig om samen de jeugd te bespreken en vooral over gevoelens praten, niet over feitelijkheden.

  Post & Mail

Wilt u reageren op de inhoud van MAX Magazine, een tv- of radioprogramma? Stuur dan een bericht naar MAX Magazine. De redactie maakt elke week een selectie en kort soms berichten in.

Reageren