Dé gids voor radio, televisie en plezierig leven
Abonnementen service: 085 - 888 1881

Hart- en vaatziekten bepalen hersengezondheid

Mensen met hart- en vaatziekten vertonen een versnelde achteruitgang van het denkvermogen als ze ouder worden. Vooral vaatvernauwingen leveren een groter risico. Dit blijkt uit onderzoek van het Maastricht UMC+ waarbij bijna tweeduizend patiënten ruim twaalf jaar lang werden gevolgd.

Het onderzoek verdeelde de patiënten in twee groepen: een groep met hart- en vaatziekten en een groep zonder. De groep met hart- en vaatziekten scoorde na twaalf jaar aanzienlijk minder op bijvoorbeeld geheugentesten en de verwerkingssnelheid van informatie. Ook mensen die na de start van het onderzoek een hart- en vaatziekte ontwikkelden, scoorden minder goed. De verslechtering was pas waarneembaar nadat zich de hart- en vaatproblemen aandienden.

Aanvullend onderzoek liet zien dat met name vaatvernauwingen een extra risico vormen voor de functie van de hersenen. “Vanuit preventief oogpunt is het dus van belang om tijdig en zorgvuldig in te grijpen vanaf het moment dat de eerste hart- en vaatklachten zich aandienen”, vertelt Sebastian Köhler, hoofdonderzoeker van het Alzheimer Centrum Limburg. “Aanpassing van leefstijl is daar bijvoorbeeld een belangrijke factor bij. Dat is dus niet alleen goed voor hart en vaten, maar ook voor de hersenen.”

  Post & Mail

Wilt u reageren op de inhoud van MAX Magazine, een tv- of radioprogramma? Stuur dan een bericht naar MAX Magazine. De redactie maakt elke week een selectie en kort soms berichten in.

Reageren