Dé gids voor radio, televisie en plezierig leven
Abonnementen service: 085 - 888 1881

Voordeel van de twijfel

Na 209 dagen van formeren stond vorige week dan eindelijk kabinet Rutte III op het bordes.

De zorg krijgt in het regeerakkoord veel aandacht. Goed nieuws: in de ouderenzorg wordt ruim twee miljard geïnvesteerd. Voor de uitvoering van actiepunten uit het manifest ‘Waar­dig ouder worden’ wordt deze kabinets­­periode 180 miljoen euro beschikbaar gesteld. De jaren daarna nog eens 30 mil­joen euro per jaar. Vorig jaar was ik mede-initiatiefnemer van dit manifest, dat oproept tot inzet voor een samenleving waarin ouderen gezien en gewaardeerd worden. In de discussie over ‘voltooid leven’ blijven de meningen verschillen (dat blijkt ook weer uit het regeerakkoord), maar de kwaliteit van leven van ouderen moet verbeterd worden. Een groot aantal organisaties en 20.000 burgers tekenden het manifest, dat nu dus door Rutte III omarmd gaat worden.

De naam van het regeerakkoord is ‘Vertrouwen in de toekomst’. Vertrouwen moet je verdienen. Eerst zien dan geloven. Vooralsnog geef ik het nieuwe kabinet voorzichtig het voordeel van de twijfel. Als teken van goede wil zou Rutte nu eerst de 100 miljoen bezuiniging op de wijkverpleging moeten schrappen. Uitgangs­punt van het regeer­akkoord is immers ‘goede zorg voor iedereen op de juiste plek en op het juiste moment’. Maak dat dan waar!

Jan Slagter,
directeur van Omroep MAX, deelt iedere week zijn visie op actuele zaken met de lezers van
MAX Magazine.

  Post & Mail

Wilt u reageren op de inhoud van MAX Magazine, een tv- of radioprogramma? Stuur dan een bericht naar MAX Magazine. De redactie maakt elke week een selectie en kort soms berichten in.

Reageren