Dé gids voor radio, televisie en plezierig leven
Abonnementen service: 035 - 2019505

Hoe lang heeft u recht op garantie?

Dat lijken zekerheden om te waarderen. Toch pakte het voor mevrouw Henken helaas anders uit. Zij kocht in 2013 bij Woonsquare een bankstel voor 1.400 euro. In 2014 zakten de kussens door. Dit zou kosteloos gerepareerd moeten worden, maar Woonsquare adviseerde haar om beter schuim in de zittingen te laten maken. Ze volgde dit advies op en moest daarvoor 250 euro betalen. De totaalprijs kwam daarmee op 1.650 euro uit. Een bank in deze prijsklasse heeft gemiddeld een levensduur van zes tot acht jaar. In 2016 waren de kussen weer doorgezakt; binnen drie jaar na aankoop én dus met extra stevige kussens! Mevrouw reclameert en krijgt een voorstel van de winkel: de kosten voor het vervangen van de zittingen zijn 595 euro. Mevrouw Henken moet 397 euro zelf betalen, dat is tweederde deel van het bedrag.

‘VERKEERDE HOUDING’
Woonsquare beroept zich op de CBW-voorwaarden. Daar gaat het mis. Daarin staat inderdaad de staffel van drie jaar genoemd, maar óók dat de geleverde zaak de eigenschappen moet bezitten die de consument op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mocht verwachten. Woonsquare stelt zich op het standpunt dat mevrouw Henken een bepaalde houding aanneemt op de bank als ze zit of ligt en dat deze houding consequenties heeft voor de levensduur van de bank.

ONVERBIDDELIJK
Zo gek hebben we het zelden gehoord. Uiteraard wijzen we Woonsquare op het zogenoemde ‘conformiteitsvereiste’ dat zowel in de voorwaarden staat als in de wet (die boven de voorwaarden staat). Gaan we uit van een levensduur van ten minste zes jaar, dan zou mevrouw Henken 198 euro moeten betalen. Gaan we uit van acht jaar, dan is het zelfs niet meer dan 148 euro. Woonsquare bleef onverbiddelijk. We namen contact op met de CBW. Zij gaven aan dat ze hun ondernemers altijd goed voorlichten, maar dat er soms discussie blijft bestaan over dit punt. Er wordt gesproken over nieuwe voorwaarden waarbij ook deze passage ter discussie staat. OOK

ZULKE KLACHTEN?
Wij gaan met mevrouw Henken naar de geschillencommissie. Het is erg jammer dat het op deze manier moet, maar we vinden dat mevrouw moet krijgen waar ze recht op heeft. En wij roepen u op om ons soortgelijke klachten te melden, zodat we extra druk kunnen zetten op het schrappen van deze regels uit de CBW- voorwaarden.

  Post & Mail

Wilt u reageren op de inhoud van MAX Magazine, een tv- of radioprogramma? Stuur dan een bericht naar MAX Magazine. De redactie maakt elke week een selectie en kort soms berichten in.

Reageren