Dé gids voor radio, televisie en plezierig leven
Abonnementen service: 035 - 2019505

Eenzame ouderen hebben een hulplijn

Je partner is al jaren geleden gestorven, net als je meeste vrienden. De kinderen kunnen je slechts één keer per maand bezoeken. Eenzaamheid doemt keihard op. Gelukkig is er vanaf dit jaar de Zilverlijn, die eenzame ouderen helpt met een wekelijks telefoontje waarbij het luisterende oor wonderen verricht.

We proberen op allerlei vlakken eenzaamheid bij ouderen te voorkomen”, vertelt Corina Gielbert, directeur van het Nationaal Ouderenfonds. “Met het scheppen van een sociaal kader geven we hen een nieuw doel. Dat doen we onder andere door de boodschappenbus, het organiseren van uitjes, het opzetten van breiclubs en ouderenvoetbal. Dat heeft een hoge sociale waarde én geeft druk, want wie niet komt opdagen, wordt gemist en krijgt dat te horen. Lastig is het feit dat eenzame ouderen moeilijk te bereiken zijn. Er is een grote behoefte, maar schroom om eenzaamheid te erkennen is alom aanwezig.”

Uit het isolement
Onderzoek wijst uit dat ons land liefst 1,2 miljoen ouderen kent die regelmatig eenzaam zijn. En dat aantal zal de komende jaren alleen maar groeien door onder andere de vergrijzing. Ook een plaats in een zorgcentrum is bepaald geen garantie om eenzaamheid te voorkomen. “We zijn met de Zilverlijn gestart om mensen uit dat isolement te halen. Na een pilot met financiële hulp van ‘Het Mooiste Contactfonds’ van KPN zijn we vanaf februari operationeel. Een wekelijks telefoontje blijkt mensen weer een gevoel van eigenwaarde te geven. Puur vanuit de beleving dat ze worden gebeld in plaats van zelf te bellen.”

Taboe
In de praktijk blijken het dikwijls geen ingewikkelde gesprekken te zijn. Het kan gaan over het weer, wat de oudere bezighoudt, de actualiteit of jeugdervaringen. “Natuurlijk proberen we ook mensen zover te krijgen om deel te nemen aan onze activiteiten en zo echt iets te doen aan die eenzaamheid”, zegt Gielbert. “Maar er rust een taboe op eenzaamheid. Ik sprak een vrouw die het niet wilde toegeven, omdat haar kinderen veel voor haar deden. Ze was bang die kinderen tekort te doen als ze zou toegeven dat ze regelmatig eenzaam is. Er moet dus een bewustwording komen bij de naasten, die zich dienen te realiseren dat regelmatig contact niet betekent dat het gemis van de partner wordt opgelost.”

Aanvullende hulp
De vrijwilligers die het wekelijkse belletje plegen, krijgen een gedegen training. Er dient ook getekend te worden voor bescherming van de privacy. Ze krijgen het betrokken nummer niet te zien en het is niet de bedoeling dat men zonder toestemming bij de oudere op bezoek gaat. Natuurlijk wordt er getraind op het voeren van zo’n gesprek en er wordt regelmatig geconstateerd dat de oudere een ander soort hulp nodig heeft. “Dat wordt gesignaleerd en we hebben een systeem hoe daar een juiste opvolging aan te geven. En onze organisatie kan meeluisteren en zelfs coachen. Het systeem is veilig en aanvullende hulp wordt gegeven indien nodig. Voor praktische vragen hebben we een soort ombudsman.”

Lichtpuntje
Ondanks de omvang van het probleem is er geen sprake van overheidsbemoeienis. De bestrijding van eenzaamheid valt onder de mantelzorg en dat mag, met zo’n groot percentage Neder­landers dat in nood verkeert, op zijn zacht gezegd merkwaardig worden genoemd. Gielbert beaamt dit, maar blijft vastberaden: “We willen mensen graag oproepen om zich heen te kijken en aan eenzame ouderen de suggestie te doen contact op te nemen Bescheiden­heid past niet, want we hebben plek genoeg.” Op de site van het Ouderenfonds zijn vele voorbeelden te vinden van eenzame ouderen die baat hebben bij de Zilverlijn. Zoals Sylvia Nemmers: ”Ik put veel kracht uit de Zilverlijn. Voor mij is het een lichtpuntje in de duisternis.”

Kent u iemand of bent u iemand die graag gebeld wilt worden? Of wilt u graag vrijwilliger worden? Bel 0900-6080100 of vul het formulier Zilverlijn in via www.ouderenfonds.nl.

  Post & Mail

Wilt u reageren op de inhoud van MAX Magazine, een tv- of radioprogramma? Stuur dan een bericht naar MAX Magazine. De redactie maakt elke week een selectie en kort soms berichten in.

Reageren