Dé gids voor radio, televisie en plezierig leven
Abonnementen service: 035 - 2019505

Samenwerkende artsen

Margriet Schneider

“De zorg is te ingewikkeld en veeleisend geworden voor individuele artsen. De weten- schappelijke vooruitgang heeft geleid tot toenemende specialisering en een overvloed aan kennis. De individuele arts kan het niet meer alleen aan. We moeten de aloude routine van individueel handelen doorbreken. Of een arts een mooie kunst kan in de OK, veel kennis heeft of juist een fantastische diagnose stelt, is allang niet meer genoeg. Zelfstandig handelen is niet meer voldoende om de patiënt de beste zorg te kunnen bieden.
Artsen hebben de verantwoor- delijkheid om de zorg veiliger, beter en doelmatiger te maken. Dat kan alleen als moderne artsen samenwerken in multi- disciplinaire teams, team – besluiten nemen en werken vanuit de richtlijnen van wetenschappelijke verenigingen.”
Prof.dr. Margriet Schneider, internist

  Post & Mail

Wilt u reageren op de inhoud van MAX Magazine, een tv- of radioprogramma? Stuur dan een bericht naar MAX Magazine. De redactie maakt elke week een selectie en kort soms berichten in.

Reageren