Dé gids voor radio, televisie en plezierig leven
Abonnementen service: 035 - 2019505

MAX Ombudsman: Verkwanselde belangen

VRAAG VAN DE WEEK
“Ik heb een arbeidsconflict op mijn werk. Vanwege bezuinigingen is mijn werkplek komen te vervallen. Mijn werkgever wil dus van mij af, maar biedt mij een veel te lage afvloeiingsregeling aan. Ik heb meteen mijn rechtsbijstandsverzekering ingeschakeld. Deze wil nu een voorstel aan mijn werkgever doen dat ik veel te laag vind. Ik ben bang dat mijn belangen worden verkwanseld. Beste MAX Ombudsman, is hier iets aan te doen?”

Als u denkt dat uw rechtsbij- standsverzekeraar uw zaak niet goed behandelt, kunt u het volgende stappenplan volgen.
Stap 1. Probeer er eerst uit te komen met de behandelaar zelf. Vertel allereerst aan de behandelaar van uw zaak zelf wat hij volgens u anders zou moeten doen, en waarom je van mening bent dat hij de zaak niet goed behandelt. Doe dit per brief of mail. Is het resultaat dat de behandelaar de zaak alsnog volgens uw inzichten gaat behan- delen, dan is het probleem opgelost. Zo niet, dan volgt…

Stap 2: Doe een beroep
op de geschillenregeling.
Elke rechtsbijstandverzekeraar is verplicht om een geschillenrege- ling aan te bieden. Hoe deze precies werkt, kunt u terugvinden in de polisvoorwaarden. Deze rechten staan er altijd in:
1. De verzekerde mag een second opinion vragen aan een onafhankelijke jurist of advocaat.
2. De verzekerde mag zelf bepalen wie de second opinion uit- voert. De rechtsbijstandverzekeraar is verplicht om de keuze van de
verzekerde te accepteren.
3. De kosten die aan de second opinion zijn verbonden, komen voor rekening van de rechtsbijstandverzekeraar.

Goed om te weten:
– De uitkomst van de second opinion is bindend voor béide partijen. Op de website www. maxombudsman.nl staan diverse voorbeeldbrieven, ook een voorbeeldbrief voor het beroep op de geschillenregeling.
– Vaak wil de verzekerde dat de jurist die de second opinion heeft uitgevoerd, daarna de zaak ook verder behandelt. De rechtsbij- standverzekeraar is hiertoe echter niet verplicht. Ook als de verzekerde in het gelijk is gesteld, mag de rechtsbijstandjurist de zaak zelf verder behandelen.
– De rechtsbijstandverzekeraar is alleen verplicht een advocaat op de zaak te zetten als er geproce- deerd moet worden. Als verzekerde heeft u op dat moment een vrije advocaatkeuze.

  Post & Mail

Wilt u reageren op de inhoud van MAX Magazine, een tv- of radioprogramma? Stuur dan een bericht naar MAX Magazine. De redactie maakt elke week een selectie en kort soms berichten in.

Reageren